Eind juli kondigde V&VN een pas op de plaats aan met de Wet BIG II en de overgangsregeling voor verpleegkundigen. Zij gaat de komende tijd met leden en niet-leden in gesprek over de vraag óf ze gezamenlijk functiedifferentiatie willen. En zo ja, hoe dan? Alles ligt weer open. Maar wat betekent dat eigenlijk? V&VN gaat in op belangrijke vragen die vaak terugkomen.

V&VN heeft de steun voor de Wet BIG-II zoals nu wordt voorgesteld ingetrokken. Alles is nu bespreekbaar. Gaan zij als verpleegkundigen voor functiedifferentiatie? En zo ja, hoe organiseren ze dat? De wet is voor V&VN niet het doel op zich en de overgangsregeling ook niet. Wat er nodig is om het dagelijks werk zo goed als mogelijk uit te voeren wél.

Is het bijvoorbeeld nodig om functiedifferentiatie in een wet vast te leggen? Volgens V&VN ligt dit weer open. Omdat het lange tijd niet lukte om functiedifferentiatie op de werkvloer te organiseren, gaf minister Schippers in 2010 de opdracht om nieuwe beroepsprofielen te ontwikkelen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Ook gaf zij opdracht om daarbij tot een onderscheid tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen te komen. Functiedifferentiatie is eigenlijk een zaak tussen werkgevers en werknemers: dat gebeurt op de werkvloer. Maar tot nu toe is het niet op een andere manier gelukt om functiedifferentiatie van de grond te krijgen. Als beroepsprofielen in de wet worden vastgelegd is het niet langer vrijblijvend. De vrijblijvendheid voor het invoeren van hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie is er dan af. Als we het nu op een andere, betere manier zonder wet kunnen organiseren, heeft dat natuurlijk de voorkeur. Welke manier dat kan zijn, wil V&VN in de komende periode met haar leden bespreken.

Daarom organiseert de V&VN de komende periode regiobijeenkomsten door het hele land waar verpleegkundigen zich kunnen uitspreken. Daarnaast kunnen verpleegkundigen de V&VN via de mail en telefonisch bereiken.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken