Deze zomer heeft Zorginstituut Nederland dertig kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg in het Register opgenomen. “Als je met elkaar hebt afgesproken wat goede zorg is, wil je ook herstel en vooruitgang kunnen meten” zegt Dominique Vijverberg van kwaliteitsinstituut Akwa GGZ. Je wilt de voortgang van een behandeling in kaart kunnen brengen om samen met de patiënt keuzes te kunnen maken.” Vijverberg benadrukt dat het aan de zorgverleners blijft om te kiezen welke meetinstrumenten ze willen gebruiken.

De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden is niet direct de opmaat naar een bijbehorend kwaliteitssysteem waarmee de kwaliteit zou kunnen worden bewaakt en verbeterd. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat er in de ggz al veel kwaliteitssystemen bestaan en dat deze wisselend gebruikt worden. “In de ggz zijn er veel verschillende zorgverleners en soorten zorgorganisaties. Het is niet gek dat de ene een ander systeem gebruikt om de kwaliteit te volgen dan de andere. Het gaat erom: hoe werk je continu aan kwaliteitsverbetering?”

Kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten zijn wel onderdeel van zorgstandaarden. Voor sommige zorgstandaarden zijn ze al in beeld gebracht, voor andere zijn ze nog in de maak. Dat proces zal in de loop van dit jaar worden afgerond. “Als je met elkaar hebt afgesproken wat goede zorg is, wil je ook herstel en vooruitgang kunnen meten. Je wilt de voortgang van een behandeling in kaart kunnen brengen om samen met de patiënt keuzes te kunnen maken.” Ook hier benadrukt Vijverberg dat het aan de zorgverleners blijft om te kiezen welke meetinstrumenten ze willen gebruiken.

De kwaliteitsstandaarden zelf zijn volgens de Akwa GGZ-directeur continue in beweging onder invloed van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. “In 2020 wordt bijvoorbeeld de Wet verplichte ggz van kracht en dat betekent voor een aantal standaarden dat ze alweer bijgesteld moeten worden.”

Lees hieronder verder.Bron: Qruxx

Externe links:
‘Kwaliteitsstandaarden ggz: geen verplichte code, maar ook niet vrijblijvend’
Kwaliteitsstandaarden GGZ naar Zorginstituut


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken