De bruto verdiende premies van de basiszorgverzekeringen en aanvullende zorgverzekeringen van Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Avéro Achmea, Interpolis, OZF en Pro Life) zijn het eerste halfjaar van 2019 met 2 procent gestegen naar ruim 14 miljoen. De premieomzet vanuit de basiszorgverzekering bedraagt ruim 12 miljoen euro. Achmea meldt dat door hogere premies en een hogere bijdrage vanuit het zorgverzekeringsfonds de omzet van Achmea is gestegen.

De premieomzet vanuit de aanvullende zorgverzekeringen is in het eerste halfjaar gedaald naar 1,2 miljoen euro. Dit is een gevolg van de daling van het aantal verzekerden in vergelijking met vorig jaar.

De totale bedrijfskosten van de zorgactiviteiten van Achmea zijn gestegen naar 268 miljoen euro en wordt met name verklaard door reorganisatielasten die voortkomen uit de integratie van De Friesland met Zilveren Kruis. Bij zorgkantoren is er sprake van een toename van de bedrijfskosten met 4 miljoen euro door een toename van activiteiten.Bron: Nationale Zorggids

Externe links:
Achmea verdient bruto meer aan basis- en aanvullende zorgverzekeringDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken