Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt voor u als werkgever meerdere wijzigingen met zich mee. Een van de wijzigingen ziet op de inzet van oproepkrachten. De WAB introduceert een aantal regels die de positie van oproepkrachten versterkt. Maar, wanneer moet u de nieuwe regels gaan toepassen? Is er overgangsrecht van toepassing?

De WAB geeft een definitie van een oproepovereenkomst. Er is sprake van een oproepovereenkomst indien:
– de arbeidsomvang niet is vastgelegd als een aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand, of ten hoogste een jaar en het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is verspreid over dat jaar, of
– de werknemer op grond van een uitsluitingsbeding geen recht heeft op loon indien hij niet gewerkt heeft.

Een nulurenovereenkomst, een min-max overeenkomst of een uitzendovereenkomst vallen bijvoorbeeld onder deze wettelijke definitie.

Indien uw werknemer werkzaam is op basis van een overeenkomst die aan de wettelijke definitie van ‘oproepovereenkomst’ voldoet, gelden met ingang van 1 januari 2020 de volgende regels:
– U moet uw werknemer minimaal vier dagen van tevoren schriftelijk oproepen.
– Als u de oproep vervolgens intrekt of de tijdstippen wijzigt, bent u de werknemer toch loon verschuldigd.
– Als de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet u uw werknemer binnen een maand een schriftelijk aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang. Die omvang is gelijk aan het gemiddeld aantal gewerkte uren over de voorgaande 12 maanden. Doet u dat niet, dan kan de werknemer een loonvordering instellen.

Deze regels gaan gelden met ingang van 1 januari 2020. Er geldt geen overgangsrecht voor de oproeptermijn. Dat betekent dat u uw oproepkrachten met ingang van 1 januari 2020 tijdig moet oproepen.

Voor de verplichting om uw werknemer een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang aan te bieden, geldt wel overgangsrecht. Indien de arbeidsovereenkomst op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden heeft geduurd, moet u binnen een maand -dus voor 1 februari 2020- een aanbod tot een vaste arbeidsomvang doen. De termijn van 12 maanden loopt dus niet pas vanaf 1 januari 2020.

Lees hieronder verder voor meer informatie over de WAB.Bron: Baker Tilly

Externe links:
De WAB en oproepkrachten: overgangsrecht
Wet arbeidsmarkt in balans een feit
Gevolgen WAB voor oproepkrachten

Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken