Als ondernemer in de zorg krijg je te maken met allerlei wetten en regels. Die zijn nodig om ervoor te zorgen dat de uitvoering van zorginnovatie op een goede manier verloopt. Het kan zo nu en dan een uitdaging zijn om in al die wet- en regelgeving ruimte te vinden voor vernieuwing.

Maar niet alles is vastgelegd: er zijn mogelijkheden om innovaties op de markt te brengen en op te schalen. De overheid heeft verschillende regelingen en programma’s waarmee zij zorginnovatie wil stimuleren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bijvoorbeeld de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten en de Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten. Deze regels maken het mogelijk om maximaal drie jaar kleinschalig te experimenteren met zorg die onder de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg valt. Ook meerdere zorgverzekeraars zijn bezig met innovatie en staan open voor ideeën die de zorg beter, efficiënter en/of goedkoper maken.
    
Wanneer je al verder gevorderd bent met je innovatie, is er de regeling Veelbelovende zorg (zie externe link). Via deze regeling is het mogelijk om tijdelijke financiering te krijgen voor veelbelovende behandelingen die nog niet uit het basispakket worden vergoed. Om de innovatie vervolgens in het basispakket te krijgen, moet de effectiviteit ervan vastgesteld worden. Daarom is een voorwaarde voor de subsidie dat er tijdens de subsidieperiode kwalitatief onderzoek gedaan wordt naar de (kosten)effectiviteit van de zorg. 

De overheid heeft zestien financiële regelingen om innovatie in de zorg een impuls te geven. Deze regelingen zijn verzameld door Zorg van Nu. Het doel van deze ‘regelingenwaaier’ is om ondernemers in de zorg te helpen bij het zoek na naar de juiste vorm van financiering of subsidie. Van elke regeling wordt kort geschetst wat het doel en de doelgroep zijn, welke financiering beschikbaar is, wat de looptijd ervan is en waar je meer informatie kunt vinden.

Veel zorginnovaties komen tot stand met een projectsubsidie, maar structurele bekostiging van de innovatie is vaak een stuk lastiger te realiseren. In de Wegwijzer bekostiging digitale zorg voor 2020 (zie downloads) zijn de regels voor de inzet van e-health vastgelegd. In deze wegwijzer staan alle bestaande en nieuwe declaratieregels op een rij, zodat deze meegenomen kunnen worden in het proces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars of -kantoren.

Lees hieronder verder voor meer tips op het gebied van wet- en regelgeving van zorginnovatie opgesteld door Zorg voor Innovatie.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken