Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in. De Wvggz geldt ook voor jeugdigen. In een factsheet (zie downloads) geeft VNG een beknopt overzicht van de Wvggz en de belangrijkste ‘checks’ in de implementatie van de Wvggz rondom jeugdigen.

Zowel de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) als wel de Wet zorg en dwang (Wzd) treden per 1 januari 2020 in werking. Deze wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor gemeenten is een aantal taken en verantwoordelijkheden nieuw.
Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gemeente moet die melding onderzoeken (verkennend onderzoek) en zo nodig het traject naar een ‘zorgmachtiging’ (de huidige Rechterlijke Machtiging) in gang zetten. 

Lees hieronder verder.Bron: VNG

Externe links:
De implicaties van de Wvggz voor jeugdigen
VNG-dossier Wvggz


Downloads:
Implicaties Wvggz voor jeugd


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken