Voor de btw kunnen zowel natuurlijk personen, samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, en ook rechtspersonen als bv’s en stichtingen ondernemer zijn. Iedere ondernemer is btw verschuldigd over de btw-belaste prestaties die hij verricht. Ook een maatschap kan btw-ondernemer zijn, als de maatschap btw-belaste prestaties verricht. Dit kunnen zowel leveringen als diensten verricht door de maatschap zijn.

Wanneer een maatschap btw-belaste prestaties verricht, dan moet de maatschap een btw-nummer aanvragen. De btw moet de maatschap periodiek aangeven in haar btw-aangifte. Daarnaast kunnen de natuurlijke personen die in de maatschap deelnemen naast de activiteiten in de maatschap een eenmanszaak uitoefenen. De eenmanszaak heeft een ander btw-nummer dan de maatschap,

De maatschap kan de kleine ondernemersregeling toepassen als de jaarlijks door de maatschap te betalen btw minder dan 1.883 euro bedraagt. Wanneer de natuurlijke personen in de maatschap ook activiteiten in de eenmanszaak uitoefenen, dan kan de kleine ondernemersregeling zowel voor de maatschap als op de eenmanszaak worden toegepast. Wel is van belang dat wanneer de eenmanszaak en/of maatschap de kleine ondernemersregeling toepast, dat de te betalen btw van de eenmanszaak of maatschap niet meer dan 1.883 euro per jaar is. De inkomsten en btw-bedragen van de eenmanszaak en maatschap worden voor toepassing van de kleine ondernemersregeling niet bij elkaar opgeteld.

Per 1 januari 2020 wijzigt de kleine ondernemersregeling. Vanaf dat moment kan een maatschap de kleine ondernemersregeling toepassen als de omzet van de maatschap niet meer dan
20.000 euro exclusief btw per jaar bedraagt. Wanneer een maatschap verwacht in 2020 gebruik te kunnen maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling en dat ook daadwerkelijk wil doen, dan moet de keuze voor de kleine ondernemersregeling vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst worden gemeld. Pas na drie jaar kan de maatschap weer kiezen om de kleine ondernemersregeling niet langer toe te passen, tenzij de drempel van 20.000 euro eerder wordt overschreden zodat niet meer aan de voorwaarden voor toepassing van de kleine ondernemersregeling wordt voldaan.

In bepaalde situaties wordt een maatschap in een fiscale eenheid btw opgenomen, maar hieraan zitten wel een aantal haken en ogen. Het opnemen van een maatschap in een fiscale eenheid btw is met name interessant wanneer een werk bv vrijgestelde prestaties verricht en van een holding bv een managementvergoeding in rekening gebracht krijgt met daarover btw. Dit leidt tot btw-druk bij de werk bv, de btw kan de werk bv immers niet in aftrek brengen. Om de btw-druk te voorkomen wordt wel gebruik gemaakt van een maatschap, waarmee door de werk bv een fiscale eenheid btw wordt gevormd. De maten in de maatschap worden gevormd door meerdere holding bv’s, en de maatschap heeft vervolgens de aandelen in de werk bv.

Lees hieronder verder.Bron: CM web

Externe links:
Btw en maatschap
Kleineondernemersregeling vervangen door omzetgerelateerde vrijstelling
Btw en fiscale eenheid

Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken