De topklinische en algemene ziekenhuizen zijn als enige twee deelsectoren van de zorg het afgelopen jaar aantrekkelijker geworden voor investeerders. De aantrekkelijkheid van umc’s nam juist af. De Nederlandse zorgsector als geheel moet oppassen. De problemen met onder meer personeelstekorten drukken de financiële prestaties en dat maakte sector het afgelopen jaar gemiddeld minder aantrekkelijk. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van accountantskantoor EY.

EY onderzoekt de jaarverslagen van zorgaanbieders en maakt  op basis hiervan inschatting van de aantrekkelijkheid van zorgaanbieders voor investeerders. Op basis van de individuele ratings van zorgorganisaties schetst het accountantskantoor een beeld van de sector als geheel en van een aantal deelsectoren. Uit de analyse blijkt dat de Nederlandse zorgsector nog net voldoende scoort om op de interesse van investeerders te mogen rekenen. Alleen de topklinische en algemene ziekenhuizen laten een verbetering van de rating zien. Waar deze deelsectoren eerder nog te kampen hadden met omvangrijke vastgoedinvesteringen, lijken deze mede door gemiddeld lagere kapitaalslasten inmiddels goed te zijn geabsorbeerd, zo is in de rapportage te lezen.

Twee deelsectoren hebben een opvallend lagere rating gekregen in vergelijking met vorig jaar: de umc’s en de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s). Het gemiddelde van de umc’s ligt nog altijd hoger dan het gemiddelde van de zorgsector, moet hierbij worden aangetekend. De umc’s ondervinden concurrentie van algemene, categorale en topklinische ziekenhuizen. Ondanks deze concurrentie blijft de positie van umc’s binnen de Nederlandse zorgsector sterk. Dit is ook een van de voornaamste redenen waarom umc’s een goede rating blijven behalen, verklaart EY. 

De gemiddelde rating van RIBW’s daalt voor het tweede jaar op rij. De decentralisatie naar de gemeenten in 2015 lijkt nu echt financiële gevolgen te hebben. De financiële positie van RIBW’s is desondanks nog steeds zeer solide, benadrukt EY.

De aantrekkelijkheid van de zorg voor investeerders neemt volgens EY af doordat het rendement van zorgorganisaties daalt. De directe oorzaken hiervoor waren in 2018 het verzuim en verloop onder personeel en de bijbehorende hoge uitgaven aan de inhuur van personeel dat niet in loondienst is, maar ook hogere afboekingen op vastgoed.

Zorgorganisaties kunnen zich hier niet helemaal achter verschuilen. “Bij het realiseren van voldoende rendement zien we niet alleen verzuim en verloop als uitdaging, maar ook het realiseren van passende omzet”, stellen de analisten van EY. “Zo kost het als gevolg van versnippering van zorgafspraken met een veelheid aan partijen veel moeite om kostprijs-dekkende omzet te innen. In veel gevallen is sprake van niet betaalde zorg. Kijk bijvoorbeeld naar de ggz of de jeugdzorg in relatie tot (regionale) afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten. Die zijn vaak versnipperd over het hele land.”

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Personeelsprobleem tast kredietwaardigheid zorgsector aanDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken