De NZa heeft de monitor zorgverzekeringen 2019 gepubliceerd. Hieruit blijkt dat in 2019 het aantal zorgpolissen met 4 naar gestegen 59 is. Dat komt onder meer door de toetreding van zorgverzekeraar Eucare. Ook steeg de gemiddelde premie. Zorgverzekeraars bieden binnen concerns nog steeds veel dezelfde polissen aan onder verschillende merknamen en voor uiteenlopende premies.

Polisaanbod

De NZa ziet dat het aanbod groeit, maar niet zozeer dat er meer keuze komt. De NZa is een voorstander van een onderscheidend en overzichtelijk polisaanbod. Van de 59 polissen waren er 23 gelijk of bijna gelijk aan een andere polis binnen hetzelfde concern. Wel verschillen de premies voor deze polissen. Eén concern biedt dezelfde polis zelfs 6 keer aan onder verschillende merknamen. Dit maakt het voor verzekerden onnodig lastig om een keuze te maken voor een polis. De NZa vindt het wenselijk dat de zorgverzekeraars heroverwegen om nagenoeg gelijke polissen te schrappen. Ook is het belangrijk dat zorgverzekeraars informatie over de polissen nog beter ontsluiten, zodat verzekerden een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.

Risicoverevening

Zorgverzekeraars krijgen met de risicoverevening een compensatie voor verschillen in zorgkosten van hun verzekerden. De manier waarop deze risicoverevening nu wordt bepaald, heeft het risico in zich dat het voor verzekeraars loont om te sturen op winstgevende groepen verzekerden. Dat vindt de NZa onwenselijk. Zij doen dan ook de oproep om de risicoverevening steeds te verbeteren en naar nieuwe methoden te zoeken om voorspelbare winsten en verliezen zo veel mogelijk te beperken.

Vrijwillig eigen risico

Voor het eerst sinds jaren zijn weer aanvullende verzekeringen op de markt voor het vrijwillig eigen risico. De NZa vindt dit onwenselijk en spreekt de zorgverzekeraars in kwestie hier op aan. Zorgverzekeraars omzeilen hiermee het verbod op premiedifferentiatie. Een beperkte groep – seizoensarbeiders en studenten aan medische opleidingen bijvoorbeeld – kan deze verzekering voor een klein bedrag afsluiten. Zij krijgen dan de maximale premiekorting, omdat ze een hoog vrijwillig eigen risico hebben. Hierdoor betalen zij fors minder premie dan verzekerden die deze aanvullende verzekering niet kunnen afsluiten.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa publiceert monitor zorgverzekeringen: beperk schijnkeuze en blijf risicoverevening verbeteren

Downloads:
Monitor Zorgverzkeringen 2019

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken