De kwaliteitsindicatoren verpleeghuiszorg voor 2019 zijn bekend. Zorgorganisaties moeten vijf indicatoren basisveiligheid aanleveren: drie zijn verplicht, twee indicatoren mogen vrij gekozen worden door zorgprofessionals en zorgorganisaties uit een lijst van zeven. De vijf indicatoren zijn er minder dan eerdere jaren en beperken daarmee administratieve lasten voor zorgorganisaties, maar bieden wel goed inzicht in de kwaliteit op zorglocaties.

Minder verplichte indicatoren

ActiZ is tevreden met het resultaat dat het aantal verplichte indicatoren afneemt. De drie verplichte indicatoren voor 2019 zijn basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er uit een lijst van zeven indicatoren minstens twee andere indicatoren gekozen worden. Zorgorganisaties beslissen zelf, in samenspraak met professionals en cliëntenraad, welke van deze zeven keuze-vrije indicatoren ze gaan aanleveren. De indicator ‘Middelen en maatregelen rondom vrijheid’ is niet langer verplicht, dit in afwachting van de uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Nieuw: aandacht voor eten en drinken

De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw. Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken. Een andere nieuwe indicator gaat over continentie, het kunnen ophouden van urine en/of ontlasting. Deze indicator is niet verplicht, maar hoort tot de keuzevrije indicatoren. De andere twee verplichte indicatoren – ‘ACP’ en ‘bespreken medicatiefouten in het team’ – waren ook over 2018 al verplicht.

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Zorginstituut halveert aantal kwaliteitsindicatoren VVT

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken