Uit onderzoek van Nivel en CBS blijkt dat de zorg mogelijkheden laat liggen om van data te leren. Zorggegevens worden veelal alleen gebruikt voor primaire doeleinden, zoals administratieve processen en het zorgproces zelf. Een gemiste kans, zo concluderen ook Nivel en CBS. Want zorggegevens bevatten een schat aan informatie waarmee we onderzoek kunnen doen om de zorg te verbeteren. Vektis doet dit al. Uit de declaratiedata halen we inzichten voor beleidsmakers en zorgaanbieders. Als we deze data ook nog zouden kunnen koppelen met andere databronnen, dan maken we écht impact.

Versnipperd

Zorggegevens worden vaak versnipperd geregistreerd. Nivel en CBS geven aan dat dat 1 van de oorzaken is van het niet optimaal benutten van data. De versnipperde registratie hoeft volgens mij geen probleem te zijn. Data zoveel mogelijk bij de bron houden is prima, zolang je die data maar wel met elkaar kunt combineren. Want dan kun je echt invulling geven aan het centraal zetten van de patiënt. Of in geval van onderzoek door partijen als Vektis, CBS of Nivel: het centraal zetten van een patiëntenpopulatie. Want voor onderzoek is de populatie relevant en mag  informatie nooit  naar een individu herleidbaar zijn.

Over schotten heen

Als we data uit verschillende bronnen met elkaar combineren, dan kunnen we analyses doen over de schotten van de 1e, 2e en 3e lijnszorg heen. En ook over die van de curatieve- en langdurige zorg. In veel gevallen lukt het koppelen van data uit verschillende bronnen helaas niet. Bijvoorbeeld omdat het té ingewikkeld is om de juiste datavelden uit de verschillende bronnen met elkaar in verband te brengen. Het liefste zou je dat doen met een unieke koppelsleutel, zoals het Burgerservicenummer (BSN). Over de wettelijke mogelijkheid om het BSN hiervoor te mogen gebruiken bestaat echter veel onduidelijkheid. Dit maakt het doen van dit soort onderzoeken onnodig moeizaam. En steeds vaker gaan onderzoeken daardoor helemaal niet door, terwijl het belang voor de zorg zo groot is. Daarom voor de verandering een paar voorbeelden van wat we niet hebben kunnen doen ondanks de grote behoefte aan de uitkomsten van het onderzoek:

  • onderzoek naar de effectiviteit van mentalisation based healthcare voor borderlinepatiënten
  • onderzoek naar effecten van substitutie
  • onderzoek naar vroegsignalering hartfalen
  • onderzoek naar de effecten van IPS: een re-integratie methode voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen

Lees hieronder verder.Bron: Vektis

Externe links:
Datasolidariteit

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken