Zorgverzekeraars moeten voortaan per zorgaanbieder op hun website aangeven of zij een omzetplafond hebben afgesproken. Ook moeten zij op hun website bekend maken als het omzetplafond bij een zorgaanbieder bereikt is of bekend is wanneer dit zal gebeuren. Daarnaast vindt de NZa dat zorgverzekeraars inzichtelijk moeten maken welke polissen in hun aanbod overeenkomen. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit besloten in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-017) (zie downloads).
In deze regeling staat aan welke minimale eisen de informatievoorziening aan consumenten moet voldoen. De NZa vindt het belangrijk dat mensen weten bij welke zorgaanbieder zij terecht kunnen als zij zorg nodig hebben.  Daarom moeten mensen vooraf weten of er sprake is van een omzetplafond en welke gevolgen dit mogelijk voor hen heeft.

Wettelijke taak

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke taak om de zorgkosten in de hand te houden. Een van de manieren om dat te doen is met aanbieders afspreken hoeveel patiënten ze per jaar mogen behandelen. Ze spreken dan een maximum budget af, een zogenoemd omzetplafond. Als dit maximum budget op is,  krijgen ziekenhuizen  de behandeling van nieuwe patiënten niet langer vergoed. Sommige ziekenhuizen hebben een doorleververplichting afgesproken. Dat betekent, dat nieuwe patiënten nog wel welkom zijn. Er staat dan alleen geen vergoeding van de zorgverzekeraar tegenover. Zonder doorleververplichting nemen zorgaanbieders geen nieuwe patiënten van deze zorgverzekeraar aan. De NZa vindt het belangrijk dat mensen weten hoe dit zit voor de aanbieders waar zij graag naartoe willen. Zo kunnen zij hier rekening mee houden bij het kiezen van hun polis.

Informeren omzetplafond

In de nieuwe regeling hebben wij ook opgenomen dat zorgverzekeraars hun verzekerden via hun website informeren bij welke zorgaanbieders zij wel terecht kunnen als een omzetplafond is bereikt. De NZa merkt dat er soms verwarring optreedt in de communicatie tussen zorgverzekeraar, zorgaanbieder en de patiënt/verzekerde. Daarom verwacht de NZa van zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat zij afspraken maken over het informeren van de patiënten/verzekerden na een omzetplafond. Daarin staat onder andere voor welke groep patiënten het geldt en voor welke groepen patiënten nog wel zorg beschikbaar is.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken