Uit Nederlands wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat met het herstelprogramma KR8 (Kracht) het aantal klinische opnamedagen van mensen met psychosegevoeligheid met maar liefst 56% kan worden verminderd. De resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door promovendus Mark de Jong (psychiater Yulius GGZ) onder supervisie van prof. dr. Niels Mulder (Erasmus MC/Parnassia Groep) werden in augustus gepubliceerd in het vaktijdschrift BMC Psychiatry.

Speerpunten

Het terugdringen van het aantal en de duur van klinische opnames bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen is één van de speerpunten van het huidige GGZ-beleid. De relevantie daarvan is hoog, niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook vanuit het streven naar kostenbeheersing. Toch blijkt uit de jaarlijkse Monitor Ambulantisering van het Trimbos Instituut dat de daarvoor noodzakelijke opbouw van ambulante zorg tot op heden nog altijd achterblijft.

Onderzoeksresultaten komen overeen met Engels en Duits onderzoek

Herstelgerichte programma’s worden weliswaar steeds vaker, maar niet altijd gestructureerd, methodisch en wetenschappelijk onderbouwd aangeboden. Deze onderzoeksresultaten zijn niet alleen vanuit de positieve uitkomsten, maar ook vanwege de methodologisch waardevolle onderzoeksopzet, een matched control interventiestudie, van belang. Opvallend is daarbij dat de Nederlandse onderzoeksresultaten van dit programma – vermindering van het aantal opnamedagen met ruim 56% – nagenoeg overeenkomen met de percentages in Engels en Duits onderzoek.

Herstelprogramma KR8

KR8 is een nieuw herstelprogramma dat door ambulante (FACT/wijk) teams aangeboden wordt aan patiënten met een psychosegevoeligheid. In het programma worden effectieve interventies, zoals psychoeducatie, op een methodische, gestructureerde wijze groepsgewijs aangeboden aan deelnemers. De implicaties van de aandoening op alle belangrijke levensdomeinen komen wekelijks gedurende 6 tot 9 maanden aan bod. Diverse groepsactiviteiten en een gezamenlijke lunch maken deel uit van het programma. Ook familie en naasten worden nadrukkelijk betrokken en er wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl, voeding, lichaamsbeweging en werk.

Waardevolle uitkomsten

In het onderzoek werden twee groepen patiënten (>18 jaar) met een verhoogd risico op heropname (minimaal 1 opname in de voorbije 2 jaar) met elkaar vergeleken. De interventiegroep kreeg de standaard FACT-behandeling plus KR8 (“FACT plus”), de controlegroep ontving de standaard FACT-behandeling. Gedurende een jaar werden de opnamedata verzameld op basis van de intention-to-treat methode en met elkaar vergeleken. Patiënten die met het KR8-programma werden behandeld (de FACT-plus groep) bleken gemiddeld per patiënt 19,4 dagen (56%) minder te zijn opgenomen dan patiënten die de standaard FACT-behandeling kregen aangeboden. Dit bleek een statistisch significant verschil. Tijdens het onderzoek werden enkele ontroerende verhalen opgetekend van deelnemers, die een dramatische verbetering doormaakten dankzij KR8. Deze uitkomsten laten zich niet vangen in harde cijfers, maar zijn daarom niet minder waardevol, aldus onderzoeker Mark de Jong.

Lees hieronder verder.Bron: GGZ Nederland

Externe links:
56% minder opnamedagen met het KR8-herstelprogramma voor FACT

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken