Op 14 juni 2019 vond in Luxemburg de formele EU-gezondheidsraad plaats. Deze raad werd georganiseerd door het Roemeense EU-voorzitterschap. Er werd gesproken over antibioticaresistentie (AMR), Europese fondsen voor gezondheidszorg en het voorstel tot verordening voor samenwerking op health technology assessment (HTA).

Voortgangsrapportage over verordening Health Technology Assessment

Op 31 januari 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd voor een verordening over Health Technology Assessment (HTA). De rechtsbasis wordt gevormd door Artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), besluitvorming Raad met gekwalificeerde meerderheid en het Europees Parlement is medewetgever. Het voorstel gaat over de gezamenlijke beoordeling van de meerwaarde van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen ten opzichte van bestaande behandelingen via een HTA-assessment, waarbij op EU-niveau wel de klinische beoordeling van de effectiviteit van producten gezamenlijk wordt uitgevoerd, maar nadrukkelijk niet de kosten-baten analyse. Het Roemeens voorzitterschap presenteerde een voortgangsrapportage van de onderhandelingen. Er is onder Roemeens voorzitterschap voornamelijk gesproken over technische aspecten van het wetgevingsvoorstel. Het voorzitterschap is er niet in geslaagd een algemene oriëntatie van de Raad te bereiken. Het Fins voorzitterschap zal in de tweede helft van 2019 het vervolg van de onderhandelingen in de Raad voortvarend ter hand nemen, en ook de politiek gevoeligere onderwerpen weer op tafel leggen. Nederland blijft zich in de discussie over het wetsvoorstel actief opstellen en sterk de nadruk leggen op het belang van borging van kwaliteit.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief over verslag EU Gezondheidsraad 14 juni 2019


Downloads:
Kamerbrief over verslag eu gezondheidsraad

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken