Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer het rapport van het vervolgonderzoek naar de behoefte aan en capaciteit van verpleegzorg gestuurd.

Op 20 december 2019 heeft De Jonge de Tweede Kamer een brief over de bouwopgave voor de verpleeghuizen doen toekomen. Bij deze brief was een rapportage gevoegd van TNO waarin een beleidsarme prognose was gemaakt met de behoefte aan verpleegzorg. Bij deze brief was aangegeven dat De Jonge onder andere vervolgonderzoek zou laten doen met betrekking tot:
– het in beeld brengen van de capaciteit, zowel landelijk als regionaal zodat zicht ontstaat op de beschikbare capaciteit en daarmee op de opgave per regio.
– het in beeld brengen van de effecten van trends op de behoefte aan verpleegzorg. Het TNO-rapport van eind 2019 helpt bij het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de behoefte aan verpleeg(huis)zorg voor de komende twintig jaar. Tegelijkertijd liet het TNO-rapport nog vragen onbeantwoord,
omdat geen rekening was gehouden met diverse trends die van invloed zijn op de behoefte aan verpleeg(huis)zorg.

De Jonge heeft TNO gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Bij de uitvoering van het onderzoek is TNO begeleid door een werkgroep bestaande uit ZN, enkele zorgkantoren, ActiZ en VWS.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Aanbieding definitief rapport verpleegzorgbehoefte en capaciteit

Downloads:
Brief inzake wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen wachtlijsten

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken