Zorgkantoren hebben het ‘Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg’ beschikbaar gesteld. Verpleeghuizen moeten dit model gebruiken om met het bijbehorende kwaliteitsplan het kwaliteitsbudget 2020 aan te vragen bij het zorgkantoor. In het kwaliteitsbudget 2020 is de compensatie voor de herijkingseffecten van de tarieven opgenomen, een generieke correctie voor PNIL-afbouw en mogelijkheden voor gemotiveerd afwijken.

ActiZ heeft in juni 2019 met ZN Bestuurlijke afspraken over het kwaliteitsbudget 2020 gemaakt om bij de besteding van de extra middelen meer ruimte te creëren voor de bedoeling van het Kwaliteitskader en het ontwikkelen van kwaliteit. ActiZ vindt het van belang dat zorgkantoren in de dialoog over het kwaliteitsbudget meer ruimte voor maatwerkafspraken realiseren en inspelen op de individuele situatie van de zorgorganisatie.

Aanvraag kwaliteitsbudget 2020

Exact zoals in 2019, komen in 2020 de extra gelden beschikbaar voor de verdere toegroei naar het kwaliteitskader verpleeghuiszorg via een kwaliteitsbudget. In 2020 gaat het landelijk om € 500 miljoen. Verpleeghuizen kunnen de aanvraag van het kwaliteitsbudget 2020 met het begrotings- en verantwoordingsmodel uiterlijk 31 december 2019 indienen, samen met het bijbehorende kwaliteitsplan. Nadere informatie over de aanvraag extra middelen voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vindt u in de Wlz Aanvulling 2020 Inkoopkader 2018 – 2020 (zie externe links voor publicaties Wlz) van ZN. Het ‘Model begroting en verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg’ voor de aanvraag en toelichting is nu voorhanden en door ZN en zorgkantoren gepubliceerd (Wlz Inkoopkader 2020, subdocumenten).

Compensatie herijking tarieven via het kwaliteitsbudget

In 2020 wordt het tarief op basis van het NZa-kostenonderzoek (2018) doorgevoerd. Zorgorganisaties die als gevolg van de herijking in 2020 een lagere omzet ontvangen – omdat ze relatief veel cliënten met een zorgzwaartepakket in zorg hebben die er in het tarief op achteruit gaan – worden hiervoor financieel gecompenseerd binnen het kwaliteitsbudget. De achterliggende gedachte is dat zorgorganisaties meer personeel voor deze zorgzwaartepakketten werkzaam hebben dan voortvloeit uit het herijkte tarief. Het is onwenselijk dat eerst personeel moet worden ontslagen en dan weer via het kwaliteitsbudget worden aangetrokken. Door deze compensatie wordt het initieel gereserveerde kwaliteitsbudget waarmee extern investeringen gedaan kunnen worden minder.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken