De Wet zorg en dwang (Wzd) is bijna een maand van kracht en er blijven nog veel openstaande vragen of praktische knelpunten rond de uitvoering van onvrijwillige zorg voor kwetsbare cliënten. Om antwoorden op die vragen of knelpunten te krijgen schreven ActiZ en VGN een brief aan de Tweede Kamer. Binnenkort voeren de Kamerleden schriftelijk overleg met de minister van VWS over de stand van zaken rond de Wet zorg en dwang.

Betere oplossingen

Zowel ActiZ als VGN juichen de zienswijze van de Wzd toe om rechten van cliënten te verdiepen, niet-vrijwillige zorg zo veel mogelijk te bedwingen en constant te kijken naar betere manieren. In dat licht hopen ActiZ en VGN dat de brief aan de Tweede Kamer bij zal dragen aan een verbetering van de Wzd in de huidige praktijk.

Lees hieronder verder op de site van ActiZ.Bron: ActiZ

Externe links:
ActiZ en VGN geven Kamer input voor schriftelijke vragen over Wet zorg en dwang

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken