“Hoe houden we de zorg goed en toegankelijk voor iedereen?”, vroeg de Koning zich namens het kabinet af in de Troonrede op Prinsjesdag. De kwaliteit van de zorg neemt toe, maar de vraag ernaar ook, was Zijn constatatie. Dit geldt met name voor de zorg voor ouderen en chronisch zieken. De recente mediaberichtgeving over oplopende wachttijden voor verpleeghuizen laat dit zien, aldus ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties. De aankondiging in de Troonrede dat het kabinet ‘voor de zomer van 2020 de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg gaat schetsen’, is daarom een belangrijk signaal, meldt ActiZ.

Maatschappelijk vraagstuk

ActiZ-vicevoorzitter Jacqueline Joppe: “We weten al jaren dat het aantal ouderen fors stijgt en de vraag naar ouderenzorg dus toeneemt. Het gaat niet alleen om geld, het systeem loopt vast. We moeten ons als samenleving uitspreken over hoe we in de toekomst oud willen worden en welke zorg we daarbij kunnen en mogen verwachten. De schaarste moet opnieuw worden verdeeld. Dit is een maatschappelijk vraagstuk dat zorgorganisaties niet alleen kunnen oplossen.”

Beschikbaar en betaalbaar

Het is wat ActiZ betreft tijd voor durf en langetermijnvisie om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. En die zorg zal er anders uitzien dan nu. Het moet in de toekomst niet uitmaken waar je langdurige zorg krijgt, thuis of in het verpleeghuis. Dat vraagt om goede samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging, ziekenhuizen, verpleeghuizen en gemeenten en zorgverzekeraars.

Drie aanbevelingen

ActiZ doet drie aanbevelingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg: creëer snel meer passende woonvormen, want woonvormen die voorzien in een vorm van bescherming en beschutting van ouderen ontbreken. Werk aan één kwaliteitskader voor ouderenzorg, om de versnippering van kaders tegen te gaan. En investeer in wijkverpleging en zorgcoördinatie, bijvoorbeeld rond onplanbare nachtzorg en eerstelijnsverblijf.Dat het kabinet nu zegt verder te gaan kijken dan de huidige regeerperiode en ‘contouren gaat schetsen voor de toekomstige organisatie van de zorg’ is een stap in de goede richting, vindt de branchevereniging. ActiZ benadrukt wel dat de toekomst van zorg voor ouderen en chronisch zieken een maatschappelijk vraagstuk is waar iedereen, jong en oud, bij betrokken moet zijn.Bron: NZG

Externe links:
ActiZ roept op tot landelijk debat over toekomstbestendige ouderzorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken