Inspanningen om de regeldruk in de langdurige zorg aan te pakken leiden nog niet tot het gewenste resultaat.  Medewerkers in verpleeghuizen zijn nog steeds veel tijd kwijt aan administratieve lasten. Uit een inventarisatie van Berenschot, in opdracht van ActiZ, blijkt dat verpleeghuisorganisaties aan meer dan 451 externe regels moeten voldoen. In 2019 kostte dit de verpleeghuissector naar schatting zo’n 25.000 fte. Tijd en inzet waarvan de sector graag meer besteedt aan directe zorg voor cliënten. Regeldruk is voor veel zorgmedewerkers een dagelijkse bron van frustratie en wordt aangegeven als een belangrijke reden voor vertrek van medewerkers.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken