De financiering voor de ggz en voor forensische zorg (fz) verandert per 2022. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met een zogeheten ‘zorgprestatiemodel’. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen. Een consult is in het nieuwe model dan een prestatie. Dat betekent dat elke zorgaanbieder in de ggz en fz vanaf 2022 op een andere manier moet declareren.

De NZa heeft dit voorjaar een advies uitgebracht aan VWS over andere bekostiging van de ggz en fz. Dit advies had de steun van alle betrokken partijen en vormde de start van het ‘Programma Zorgpresentatiemodel’. De betrokken partijen (NZa, brancheorganisaties, verzekeraars en zorgaanbieders) geven dit programma vorm.

Eenvoudige regels en eerlijke vergoeding

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De belofte is dat het een bekostiging wordt met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. Nuchtere Nederlanders zullen zeggen: ‘we gaan het zien’.

Blijf op de hoogte

Dit alles betekent in ieder geval dat zorgaanbieders per 2022 op een andere manier gaan declareren. Ze moeten ervoor zorgen dat hun administratie daar op tijd klaar voor is. En dat medewerkers op de hoogte zijn. Brancheorganisaties, zorgverleners en overheid werken de hoofdlijnen in 2019 en 2020 verder uit in het Programma Zorgprestatiemodel. In 2021 wordt gekeken of alles voor iedereen goed werkt. Via de website www.zorgprestatiemodel.nl kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars de ontwikkelingen rond het zorgprestatiemodel volgen.Bron: ZorgenZ

Externe links:
Bereid u voor op zorgprestatiemodel ggz

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken