De tabellen, in- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017, bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg of niet werkzaam.

BIG-register

Met ‘medisch geschoolden’ wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de BRP-bevolking (Basisregistratie Personen) of in Nederland werkzaam zijn. Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst naar erkenningstijd, binnen- of buitenlands diploma en geslacht.Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken