De vernieuwde Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) is op 1 juli 2020 in werking getreden. De IGJ zal bij de implementatie van de Wmcz coulance tonen. Dat schrijft het ministerie van VWS als antwoord op het verzoek van ActiZ, LOC, VGN, de Nederlandse GGZ en Zorgthuisnl om vanwege de Covid19-crisis zorgorganisaties en cliëntenraden een ruimere termijn te gunnen om de medezeggenschapsregeling aan te passen aan de Wmcz 2018.

Geen actieve handhaving

De minister van VWS heeft geen expliciet uitstel verleend voor de implementatie van de medezeggenschapsregelingen, maar de minister en de IGJ geven wel aan dat er coulant wordt omgegaan met de implementatie van de wet. Uit de toelichting van VWS blijkt dat de IGJ niet direct vanaf 1 juli 2020 actief zal handhaven op de nieuwe wettelijke bepalingen.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Coulance bij de implementatietermijn Wmcz

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken