Minister De Jonge van VWS wil een einde maken aan de chaotische versnippering van de zorg in de regio. Hij wil meer bevoegdheden om in te grijpen. Ondanks alle pogingen, slaagt de zorgsector er volgens De Jonge niet in om de gezondheidszorg efficiënter te organiseren. Dit zei hij op 30 oktober tijdens de bespreking van de VWS-begroting van 2020 in de Tweede Kamer. Hij vroeg zichzelf af: ‘Is er nou ergens regie in hoe we met elkaar samenwerken?’ En hij gaf zelf meteen het antwoord: ‘Nee.’

Bevoegdheden

De minister wil meer bevoegdheden om in te grijpen in een zorgregio als het mis gaat. Nu zijn er bestuurlijke afspraken op deelterreinen, maar dat werkt niet goed, oordeelt de minister. ‘Dus afdwingen is heel erg moeilijk. Iemand aanspreken in de regio is op dit moment gewoon niet georganiseerd in het stelsel.’

De Jonge: ‘We hebben nu echt een gebrek aan regie. We moeten onszelf van meer instrumenten voorzien dan tot op heden het geval is.’ De minister denkt nog een aantal maanden na over welke instrumenten dat moeten zijn.

Meer structuur

De Jonge ergert zich aan de verschillende regio-indelingen: er zijn bijvoorbeeld 32 zorgkantoorregio’s, 42 jeugdzorgregio’s, 25 GGD-regio’s en datzelfde geldt voor andere zorgsectoren. Hij wijst er bovendien op dat ‘ongeveer iedere’ subsidieregeling ook een eigen regio-indeling heeft.

Hij pleit voor meer structuur door één regio-indeling aan te houden. Nu gaat zijn voorkeur uit naar de indeling die de zorgkantoren hanteren. Dat zijn 32 regio’s.

Meest logisch

Wat De Jonge betreft, wordt alle zorg dus ingedeeld in 32 regio’s. ‘Dat lijkt vooralsnog de meest logische indeling.’ Voor de zomer van 2020 presenteert hij samen met zijn mede-bewindslieden zijn definitieve masterplan voor een nieuwe zorgstructuur. Het kabinet kondigt de contouren van dat plan al aan op Prinsjesdag.

Groot voordeel van een eenduidige regio-indeling is volgens De Jonge dat het voor zorginstellingen en patiënten gemakkelijker wordt zorg te organiseren. Dat voorkomt dat er, zoals nu,  lang gezocht moet worden voordat er een plek, voorziening, zorgmedewerker of medisch hulpmiddel is voor een patiënt. Ook kost het nu nog vaak te veel tijd voordat er een oplossing is voor de bijbehorende financiering van die zorg en een goede bepaling voor wie verantwoordelijkheid heeft over een zorgvraag.

Op tijd verkennen

‘Gelet op de toekomstige zorgvraag die op ons afkomt en het feit dat we tegen de grenzen aanlopen van de organiseerbaarheid van de zorg moeten we op tijd verkennen over hoe we de zorg organiseerbaar houden’, schrijft het kabinet in de begroting van VWS voor volgend jaar.

‘We zien in de praktijk bijvoorbeeld dat de samenwerking tussen en over domeinen als de Zorgverzekeringswet, Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg te wensen overlaat. Hierdoor komen mensen in de knel werken en professionals onbedoeld langs elkaar heen.’

Masterplan

In het masterplan zal het kabinet de prikkels bekijken, net als het toezicht. Verschillende partijen moeten hun rol pakken bij de domein-overstijgende samenwerking en tastbare resultaten boeken, vindt het kabinet. ‘Denk aan prikkels van gemeenten om de instroom in de langdurige zorg te verminderen en aan mogelijkheden om vanuit de langdurige zorg te investeren in het sociale domein. Op deze en andere wijze gaan we na hoe wet- en regelgeving kan bijdragen aan een betere organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.’Bron: Zorgvisie

Externe links:
Minister De Jonge wil meer macht over zorg in de regio

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken