De NZa verwacht een aanzienlijk tekort op het budget voor de langdurige zorg. Op basis van de trend in de geleverde zorg berekent de NZa voor 2020 een tekort van 342 miljoen euro. Maar als men de stijging van de zorgvraag, het aantal mensen dat een indicatie voor langdurige zorg krijgt, meenemen in de berekening loopt het tekort op naar 475 miljoen euro.

Prognose van kosten langdurige zorg

Elk jaar maakt de NZa op verschillende momenten op verzoek van de minister van VWS een prognose van de kosten in de langdurige zorg. De NZa is door de minister gevraagd om naast de gebruikelijke adviezen in mei en augustus, in januari al een eerste prognose op te stellen over de ontwikkelingen in het Wlz-kader. Deze prognose kan daarmee betrokken worden bij de voorjaarsbesluitvorming. De basis voor deze berekening vormen de declaraties en de indicaties die zijn afgegeven aan mensen die langdurige zorg nodig hebben. Aan het begin van het kalenderjaar zijn de berekeningen nog erg onzeker. Naar mate het jaar vordert krijgt de NZa meer gegevens en kunnen zij het verloop van de kostenontwikkeling beter inschatten. De minister besluit over de daadwerkelijke omvang van het budgettair kader in de langdurige zorg.

Lees hieronder verder op de site van de NZa.Bron: NZa

Externe links:
NZa verwacht financieel tekort in langdurige zorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken