Minister De Jonge voegt € 190 miljoen toe aan de contracteerruimte voor langdurige zorg in de Wlz voor 2019. Zorgkantoren kunnen ook € 60 miljoen gereserveerde manoeuvreerruimte voor een soepeler contracteerproces inzetten. In totaal is er € 250 miljoen extra beschikbaar voor 2019.  Ook maakt de minister het budgettaire kader Wlz 2020 definitief. Verpleeghuizen boden het afgelopen jaar meer mensen verpleeghuiszorg dan begroot. ActiZ is blij dat deze mensen zorg kregen, maar ook opgelucht dat de rekeningen hiervoor nu niet onbetaald hoeven te blijven. Wel pleiten we voor reële budgetramingen voor de groeiende zorgvraag in de Wlz.

Het budgettaire kader Wlz 2019 verhoogd

Eind juni 2019 verhoogde de minister de Wlz contracteerruimte 2019 met € 470 miljoen. Daarvan was € 200 miljoen beschikbaar vanuit de herverdelingsmiddelen uit de contracteerruimte. De ophoging was inclusief € 60 miljoen als zogenaamde manoeuvreerruimte voor zorgkantoren om het proces soepeler te laten verlopen. In augustus berekende de NZa dat er nog sprake was van een tekort van € 41 miljoen. Zorgkantoren gaven aan dat er een ophoging van € 147 miljoen nodig was. Anders zouden wachtlijsten verder oplopen en werden pgb-stops en verdere overschrijdingen  voorzien. Op verzoek van het ministerie heeft de NZa bij het augustus-advies een addendum opgesteld op basis van actuele gegevens. In het addendum prognostiseert de NZa in 2019 een tekort van € 130 miljoen en adviseert de NZa de minister de € 60 miljoen aan manoeuvreerruimte in te zetten. De minister neemt dit advies over.

Gezien de stijging van het aantal indicaties -met name in de VV- en de groeiende wachtlijsten, voegt de minister daarbij extra incidenteel € 60 miljoen toe.  In totaal is het beschikbare Wlz-kader voor 2019 dus met een bedrag van € 250 miljoen verhoogd. Het totaal van de contracteerruimte Wlz 2019 komt daarmee op 20.374 € miljoen, zo blijkt uit de Definitieve kaderbrief Wlz 2020 (zie downloads).

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken