Het CBS heet de gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm, gepubliceerd.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabel samengesteld over de gemiddelde duur van de afgesloten jeugdhulptrajecten.
Lees hieronder verder.


Bron: CBS

Externe links:
Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Downloads:
Duur van afgesloten trajecten 2015-2019

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken