In een factsheet transitievergoeding beschrijft het Ministerie van SZW op hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.

Werknemers hebben sinds 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

Gevolgen Wet arbeidsmarkt in balans

Met de Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt op 1 januari 2020 de berekeningsmethode van de transitievergoeding. Dan geldt dat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op de transitievergoeding bestaat. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het gehele dienstverband en niet meer afgerond op halve jaren. Daarnaast vervalt met ingang van 1 januari 2020 de overgangsregeling voor werkgevers met minder dan 25 werknemers. De uitzondering dat zij in geval van een slechte financiële situatie de dienstjaren voor 1 mei 2013 bij de vaststelling van de transitievergoeding niet hoeven mee te tellen, is niet meer van toepassing.

Transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder

Ook vervalt de gunstigere transitievergoeding voor werknemers van 50 jaar of ouder. Werknemers die bij ontslag een dienstverband van langer dan 10 jaar hebben kregen een half maandsalaris aan vergoeding per half dienstjaar na hun 50e jaar, mits hun werkgever 25 of meer werknemers had. Vanaf 1 januari 2020 vallen deze werknemers onder de algemene regeling en hebben geen bijzondere uitgangspositie meer. Op rijksoverheid staat een berekeningstool om binnen de huidige situatie (tot 2020) de transitievergoeding te berekenen. In november verschijnt een aanpaste tool om de vergoeding te berekenen zoals die geldt vanaf 1 januari 2020 als gevolg van de Wet
arbeidsmarkt in balans.

Hoofdlijnen factsheet transitievergoeding

In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers met ingang van 1 januari 2020 rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding.
Deze factsheet bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Recht op een transitievergoeding
 2. Hoe wordt de transitievergoeding berekend?
  Berekening duur dienstverband
  Berekening maandsalaris
  Rekenvoorbeelden transitievergoeding
  Betalingsregeling
  Maximumhoogte
 3. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding
  Voorwaarden in mindering brengen transitiekosten
  Rekenvoorbeelden in minder brengen transitiekosten
 4. Collectieve afspraken
 5. De compensatieregeling.

Bij dowloads vind u het factsheet. Lees hieronder verder.Bron: CM

Externe links:
Factsheet transitievergoeding gepubliceerd: met rekenvoorbeelden

Downloads:
Factsheet transitievergoeding

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken