Het ministerie van VWS gaat er van uit dat de beoordelingen van Wzd-cliënten in ieder geval in 2020 door ggz crisisdiensten gedaan blijven worden. Dat valt te lezen op de website van de Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN).

De VGN uitte eind oktober haar zorgen aan minister de Jonge over knelpunten rondom de GGZ crisisdiensten en de opvang van Wzd-cliënten in crisissituaties. Ook de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) publiceerde begin december een notitie over knelpunten die zij zien bij de samenloop van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang binnen crisisdiensten. Met een factsheet komt het ministerie van VWS op de website dwang in de zorg met een eerste handreiking het veld tegemoet.

Doorverwijzen

In een ideale situatie gaan cliënten die een inbewaringstelling (ibs) krijgen na de beoordeling door de GGZ crisisdienst, zo snel mogelijk naar een passende plek binnen de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg, zo stelt de VGN. De factsheet van VWS stelt nu dat in de tussenliggende periode de GGZ-instelling tijdelijke zorg mag verlenen aan cliënten die binnen ‘afzienbare tijd’ worden doorgeplaatst, ook als dit valt onder de Wzd. De GGZ-instelling hoeft zich daarvoor niet specifiek als Wzd accommodatie te registreren. Voor zover dit nog niet is gedaan, zullen in het eerste kwartaal van 2020 regionale afspraken gemaakt worden over de wijze waarop GGZ-crisisdiensten cliënten met een Wzd-titel kunnen doorplaatsen naar de gehandicaptenzorg of naar de ouderenzorg. VWS zal dit monitoren, zo valt te lezen op de website van de VGN.

In gesprek

VWS gaat zorgverzekeraars aanspreken om het beoordelen van Wzd-cliënten door ggz crisisdiensten (opnieuw) als opdracht bij partijen in het veld onder de aandacht te brengen. VGN, op haar beurt, adviseert haar leden om met ggz crisisdiensten in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben om beoordelingen te blijven doen en cliënten door te verwijzen naar bijvoorbeeld de ouderenzorg of gehandicaptenzorg.Bron: Skipr

Externe links:
GGZ crisisdienst beoordeelt in 2020 ook Wzd-cliënt

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken