GGZ Nederland heeft gisteren een handhavingsverzoek ingediend bij de NZa. Ze vraagt aan de zorgautoriteit om de zorgverzekeraars aan te spreken op hun gedrag in de onderhandelingen over acute zorg voor 2020.

Voor zover bekend zijn er nagenoeg geen contracten afgesloten in de acute zorg voor volgend jaar. “De zorgverzekeraars hebben niet of nauwelijks onderhandeld”, stelt directeur Veronique Esman van GGZ Nederland.

Esman: “Op 1 oktober waren alle offertes ingediend. Daarna is er zes weken niets gebeurd. Sinds twee weken komt het gesprek over wat in een regio nodig is om de acute ggz goed te regelen, slechts heel moeizaam op gang.”

Niet zorgvuldig

De deadline voor contractering van acute zorg is 1 december. GGZ Nederland betwist bij de NZa of de zorgverzekeraars hun inkoopproces zorgvuldig hebben gedaan. Esman vermoedt dat financiële redenen ten grondslag liggen aan de trage gang van zaken.

Zeer verbaasd

Esman: “De NZa heeft enkele maanden geleden aangegeven dat de acute zorg in 2020 naar schatting 140 miljoen euro gaat kosten. De zorgverzekeraars hebben dat meteen als plafond aangegrepen. Dit heeft ons zeer verbaasd. We zien graag dat verzekeraars eerst regionaal het gesprek aangaan: dat is hun rol. De uitgaven kunnen net zo goed 150 of 160 miljoen euro worden.”

Effectieve oplossing

De NZa gaat bij een handhavingsverzoek kijken of en zo ja welke maatregelen ze moet nemen als er een regel of wet wordt overtreden. De zorgautoriteit streeft daarbij “altijd naar het bereiken van een effectieve en efficiënte oplossing”, staat in haar reglementen. De NZa dient binnen acht weken na indiening van een handhavingsverzoek een besluit te nemen.Bron: Skipr

Externe links:
GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken