Als je in een instelling woont, heb je medezeggenschap en inspraak. Dat kan gaan over dingen in het dagelijkse leven, zoals maaltijden, bezoek ontvangen of vrijetijdsbesteding. Maar ook over medezeggenschap bij onderwerpen als verhuizingen of organisatie van de zorg. Dit is in een wet geregeld: de Wmcz.

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gaat per 1 juli 2020 van start. Cliënten krijgen meer inspraak.De handreiking Wmcz omschrijft hoe de inspraak is geregeld en hoe die in de praktijk kan worden gebruikt.

Lees hieronder verder.

 Bron: Ieder(in)

Externe links:
Wet inspraak in zorginstellingen (Wmcz) uitgelegd

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken