In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. 
De tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019.Lees hieronder verder.Bron: CBS

Externe links:
In- en uitstroom Wmo, 2019

Downloads:
Wmo in- en uitstroom 2019

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken