Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op tijdige toegang tot passende zorg in de ggz als dat nodig is. Als er te lange wachttijden zijn, komt deze toegankelijkheid in het geding.

De Treeknorm beschrijft de maximaal aanvaardbare wachttijd. Deze ligt voor de basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g-ggz) op vier weken voor de aanmeldwachttijd en op veertien weken voor de totale wachttijd.

Informatiekaart

In deze Informatiekaart wordt een actuele stand van de wachttijden in de ggz gegeven. Ook wordt de ontwikkeling geschetst van de wachttijden vanaf november 2018. Dit is gebaseerd op de cijfers die zorgaanbieders maandelijks bij Vektis aanleveren, zoals voorgeschreven in de transparantieregeling wachttijden ggz.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Informatiekaart wachttijden ggz

Downloads:
Informatiekaart wachttijden ggz

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken