Per 1 januari 2020 vervangt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de Wet werk en zekerheid (Wwz). Een belangrijk aspect is een ruimere toekenning van transitievergoedingen en een andere bepaling van de omvang van die transitievergoedingen. Omdat deze wetswijziging gevolgen kan hebben voor de jaarrekening over 2019, heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) met RJ-Uiting 2020-2 een kleine wijziging doorgevoerd in de richtlijnen. De gevolgen voor de jaarrekening kunnen echter significanter zijn dan deze wijziging in de richtlijnen suggereert.

De transitievergoeding heeft primair het karakter van een ontslagvergoeding. Maar in het kader van de jaarrekening kan een transitievergoeding, afhankelijk van de omstandigheden, classificeren als een ontslagvergoeding of als een vergoeding in ruil voor arbeidsprestaties.

Lees hieronder verder.Bron: CM Web

Externe links:
Jaarrekeningen: de WAB in de balans

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken