Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun jaarverantwoording over vorig jaar niet al voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 oktober 2020. Dit om de instellingen te ontzien nu zij hun handen al vol hebben aan het coronavirus. Dit heeft minister De Jonge (VWS) besloten.

Uitstel jaarverantwoording

Het uitstel geldt voor zorginstellingen (ook de regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn hun jaarverantwoording aan het ministerie van VWS te sturen.

Lees hieronder verder.Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Externe links:
Jaarverslagen in gezondheidszorg en jeugdhulp mogen later

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken