Omdat de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari 2021 afloopt, wordt deze vervangen door de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen. De Kamer debatteert hierover met minister Van Rijn van Medische Zorg. Een belangrijk uitgangspunt in de huidige tijdelijke en de nieuwe wet is dat er geen concurrentie is tussen aanbieders van ambulancevervoer. Per regio is er één aanbieder, de regionale ambulancevoorziening (RAV), die een monopolie heeft en afspraken maakt met de zorgverzekeraars. Volgens de minister zijn op deze manier de kwaliteit en de continuïteit het beste te garanderen. Dit meldt Tweede Kamer.

In de wet worden extra eisen gesteld aan het bestuur en het interne toezicht van de RAV’s. Ook staan er regels in om de kwaliteit te waarborgen en te controleren. Zo wordt periodieke visitatie verplicht. Veldman (VVD) wil vastleggen dat er ook transparantie moet zijn over kosten en prijzen.

Lees hieronder verder.Bron: NZG

Externe links:
Kamer bespreekt Wet ambulancevoorzieningen voor 2021

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken