Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) 2019 en het rapport Signalen fraude in de zorg 2019.

In het Jaarbeeld IKZ 2019 wordt teruggekeken op de geregistreerde zorgfraudesignalen bij het IKZ. Het betreft signalen die door de IKZ-partners zijn doorgezet naar het IKZ. Het Jaarbeeld IKZ 2019 geeft geen inzicht in het totaal aantal signalen van fraude in de zorg in Nederland in 2019.

De rapportage omvat alle nieuwe signalen die in 2019 door de IKZ-partners zijn samengebracht bij, gedeeld met en verrijkt binnen het IKZ. De rapportage gaat in op de aard en omvang van deze signalen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken