Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over het Wmo-toezicht over het jaar 2018.

Transparant en professioneel toezicht is een belangrijk element in het lokale democratische bestel. Het is onderdeel van de lokale ‘checks and balances’. Het stimuleren van de ontwikkeling van het gemeentelijke toezicht verdient blijvende aandacht. In deze beleidsreactie ga ik allereerst in op de aanbevelingen van de IGJ, waarna ik meer uitgebreid inga op de thema’s openbaarmaking en thematisch toezicht en de invulling van de door uw Kamer aanvaarde motie Bergkamp/ Poortvliet-Geluk.

De hoofdpunten

  • De IGJ constateert dat sommige gemeenten zich minder snel ontwikkelen dan anderen en dat er bepaalde specifieke elementen van het toezicht op de Wmo een nadere invulling behoeven. Hiertoe doet de IGJ een aantal concrete aanbevelingen in de rapportage. De actie die ik – onder andere op basis van deze rapportage – heb genomen is de versterking van de inzet op risicogestuurd (thematisch) toezicht op instellingen waar beschermd wonen in het kader van de Wmo 2015 wordt geboden.
  • De Jonge heeft het voornemen actieve openbaarmaking van toezichtsrapportages wettelijk te verankeren in de Wmo 2015. Actieve openbaarmaking leidt tot meer transparantie en vergroot de mogelijkheden van de gemeenteraad in de uitoefening van zijn controlerende rol. Openbaarmaking is derhalve een belangrijk onderdeel van de functie van de toezichthouder.
  • Er is uitvoering gegeven aan de motie Bergkamp en Poortvliet-Geluk, waarin de regering werd verzocht om alle gemeenten zonder toezichthouder te wijzen op hun wettelijke plicht een toezichthouder aan te stellen. Inmiddels is vastgesteld dat alle gemeenten een toezichthouder hebben aangesteld.
  • Een belangrijke ontwikkeling in het brede toezichtsdomein is het toezicht op netwerkstructuren. Toezichthoudende organisaties dienen zich nadrukkelijk voor te bereiden op deze vorm van toezicht.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief over rapportage IGJ over Wmo-toezicht 2018

Downloads:
Kamerbrief over beleidsreactie nav rapportage igj over wmo toezicht 2018
Wmo toezicht 2018

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken