Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) reële prijs Wmo 2015.

Hoofdpunten

  • De AMvB reële prijs Wmo 2015, die sinds 1 juni 2017 van kracht is, is geëvalueerd op de toepassing en het effect ervan in de praktijk.
  • Het eindrapport laat zien dat uitvoeringspraktijk van gemeenten en aanbieders de afgelopen jaren door toedoen van de AMvB positief is veranderd, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering.
  • De bestuurlijke begeleidingscommissie van het onderzoek, met daarin vertegenwoordigers van de zijde van relevante aanbieders, vakbonden en gemeenten, heeft in reactie op de evaluatie een gezamenlijke duiding van de resultaten en betekenis daarvan geformuleerd, waarin gezamenlijke toekomstgerichte acties zijn opgenomen om de uitvoeringspraktijk verder te verbeteren.
  • De minister concludeert op basis van de bevindingen en de vervolgacties dat de AMvB het beoogde effect heeft en geen aanpassing behoeft.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken