Minister De Jonge meldt de stand van zaken van de doorontwikkeling van de bekostiging van de wijkverpleging. Ook stuurt hij de tussenrapportage ontwikkeling nieuwe bekostiging wijkverpleging mee.

De belangrijkste punten uit deze brief zijn:
– De gevolgen van het experiment bekostiging verpleging en verzorging worden met een termijn van één jaar in stand gelaten t/m 2021;
– De NZa analyseert data voor de ontwikkeling van cliëntprofielen en prestaties;
– De NZa onderzoekt opties voor bekostiging van niet-cliëntgebonden zorg en onplanbare zorg;
– Rond de zomer 2020 volgt het advies van de NZa over een bekostigingssysteem per 2022, zodat ik een beslissing kan nemen over de bekostiging en na de zomer 2020 een voorhangprocedure kan starten.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken