De Nederlandse Zorgautoriteit heeft over de periode 2015-2018 een kostenonderzoek gedaan naar de beschikbaarheidsbijdrage voor de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde. Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwe vergoedingsbijdrage op hetzelfde niveau blijft.

Het rapport beschrijft het kostenonderzoek naar de opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde, huisarts en arts verstandelijk gehandicapten. Het werkgeverschap voor de artsen in opleiding van deze beroepen ligt bij SBOH, zij hebben voornamelijk een bijdrage geleverd met financiële inzichten voor het onderzoek vanuit de werkgeverslasten en de overhead voor de opleidingen. Daarnaast is gekeken naar de kosten voor het cursorisch onderwijs door de opleidingsinstituten verenigd in SOON. Vanuit ActiZ is een belangrijke bijdrage geleverd op het onderdeel praktijkonderwijs door praktijkopleiders van specialisten ouderengeneeskunde.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Kostenonderzoek NZa Beschikbaarheid (medische) vervolgopleidingen afgerond

Downloads:

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken