De kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen is goed op gang gekomen. De zorg voor ouderen in verpleeghuizen wordt merkbaar en meetbaar beter. De uitstroom van het personeel, het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk vormen echter nog steeds een uitdaging. Dat blijkt uit de derde Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis.

In het voorjaar van 2018 startte minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) met het programma Thuis in het Verpleeghuis om de kwaliteit in de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het programma richt zich op het bieden van meer tijd en aandacht voor de bewoners, het werven van voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en het werken aan verpleeghuizen die leren, verbeteren en innoveren.

Tevredenheid gestegen

Op bijna alle vlakken slagen de verpleeghuizen erin vooruitgang te boeken. De tevredenheid van cliënten is gestegen; zij waarderen de zorg nu gemiddeld met een 8,3 (eerste tot en met het derde kwartaal van 2019) (2017: 7,9; 2018: 8,0) en ervaren dat er meer tijd en aandacht voor hen is. De werknemers in de verpleeghuiszorg zijn in 2019 meer tevreden met hun werk dan in 2017. De algemene tevredenheid met het werk is gestegen van 59% in 2017 naar 76% in 2019 en de tevredenheid met de organisatie van 52% naar 61%.

Meer werknemers in verpleeghuiszorg

Er komen ook steeds meer werknemers bij in de verpleeghuiszorg. In totaal zijn er 29.000 werknemers bijgekomen sinds 2017, gemiddeld 13 per locatie.  Het aantal cliënten is in die periode ook gegroeid, maar de personeelsgroei was sterker en is ingezet voor extra zorg per bewoner. De instroom van nieuwe medewerkers neemt toe; de uitstroom van medewerkers neemt tegelijkertijd af, maar blijft in vergelijk met andere sectoren wel een punt van zorg. De ervaren werkdruk onder medewerkers daalt en hun werktevredenheid neemt toe.

300 locaties doen inmiddels mee aan het ondersteuningsprogramma ‘Waardigheid en Trots op Locatie’ dat beoogt de kwaliteit van de zorg te verbeteren. En verpleeghuizen maken inmiddels volop gebruik van technologie.

Meer tijd en aandacht voor meer liefdevolle zorg

Minister De Jonge ziet deze ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitsverbeteringen als bemoedigend. Hij voegt er direct aan toe dat er nog veel werk moet worden verricht: “Er is echt een flinke slag geslagen. Meer tijd en aandacht voor meer liefdevolle zorg – dat was waar het om te doen was. Ik vind het mooi om te zien dat die beweging omhoog is ingezet. Maar we zijn er zeker nog niet.”

Lees hieronder verder.Bron: MedicalFacts

Externe links:
Kwaliteit verpleeghuizen gaandeweg merkbaar en meetbaar beter

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken