De ‘Infosheet Kwaliteitsbudget: aanvraag en verantwoording’ en ‘Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020’ zijn geactualiseerd en beschikbaar. Beide middelen bieden zorgorganisaties overzicht van verschillende momenten en procedures die van belang zijn bij de Wlz inkoop en het aanvragen en verantwoorden van het kwaliteitsbudget.

Infosheet

Verpleeghuizen zijn continu bezig de kwaliteit van zorg voor cliënten verder te verbeteren. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is daarvoor leidend. Bij het aanvragen en het verantwoorden van de extra gelden die voor de invoering beschikbaar zijn gesteld, komt veel kijken. ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland stelden de ‘Infosheet Kwaliteitsbudget: aanvraag en verantwoording’ samen. In de infosheet is alle relevante informatie over de aanvraag en verantwoording van en het accountsonderzoek op de kwaliteitsbudgetten gebundeld.

ZN heeft een nieuwe versie van het Begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020 op hun site gepubliceerd (zie Inkoopkader langdurige zorg 2020 na Nota van Inlichtingen, subdocumenten) evenals de toelichting op het model. De link is ook opgenomen in de Infosheet. Enkele onvolmaaktheden (als een jaartal en een rekenformule) in de vorige versie van het model en de toelichting zijn hiermee rechtgezet.

Infographic

In de bijgewerkte ‘Infographic Wlz Tijdpad zorginkoop 2020’ staan alle data die belangrijk zijn voor de Wlz-zorginkoop. De infographic is geactualiseerd met onder meer nieuwe informatie over de indiening van de Wlz herschikking 2019 bij de NZa die verschoven is naar 15 november en data over de kwaliteitsindicatoren. Tevens zijn de data opgenomen voor de 4e tranche SectorPlus aanvraag: van 2 tot en met 21 december 2019.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken