Met de afronding van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een belangrijke stap gezet in het borgen van snelle, veilige en goede spoedzorg voor alle Nederlanders. In het kwaliteitskader hebben de betrokken partijen afspraken vastgelegd over de kwaliteitseisen waaraan de spoedzorg in Nederland moet voldoen.

Daarnaast biedt het kader ook voldoende ruimte voor de (regionale) context en een stimulans voor toekomstige ontwikkelingen en het samen leren en innoveren. Bovendien zijn onder regie van Zorginstituut Nederland nu ook de 2 bekwaamheidsnormen vastgesteld, waar partijen onderling eerder niet uitkwamen. Nu het kader gereed is, heeft het Zorginstituut het vastgesteld en opgenomen in het register.

Kwaliteit van spoedzorg

Het kwaliteitskader is nu hét landelijke uitgangspunt voor de spoedzorgketen. De vaststelling ervan is een belangrijk moment in een intensief doorlopen traject van alle partijen binnen de spoedzorgsector.

Lees hieronder verder op de site van Zorginstituut Nederland.Bron: Zorginstituut Nederland

Externe links:
Kwaliteitskader Spoedzorgketen basis voor veilige en goede spoedzorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken