Fouten bij de overdracht van medicatiegegevens van patiënten kosten elk jaar levens. De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ moet de medicatieveiligheid sterk vergroten, onder meer door een goede elektronische gegevensuitwisseling.

Opname in het Register van het Zorginstituut

De kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ is de herziening van de gelijknamige richtlijn uit 2008. De nieuwe standaard is opgesteld door 24 organisaties van onder meer artsen, patiënten, verpleegkundigen en apothekers en Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 11 februari 2020 ingeschreven in het Register. Een kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt en in algemene termen.

Lees hieronder verder.Bron: Zorginstituut Nederland

Externe links:
Kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht verbetert patiëntveiligheid

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken