De verplichting om het loon door te betalen van een zieke werknemer is een groot struikelblok voor veel werkgevers. Ook is een groot deel zich er niet van bewust dat zij verantwoordelijkheid moeten dragen voor de re-integratie van de werknemer. Daarom komt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 1 januari 2020 met een nieuw pakket aan maatregelen dat deze pijnpunten makkelijker, maar vooral ook duidelijker maakt. Een onderdeel hiervan is de nieuwe mkb-verzuim-ontzorgverzekering.

Veel kleine werkgevers zijn onzeker of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht. Zo is de werkgever wettelijk verplicht het loon maximaal twee jaar door te betalen en moet hij zich inspannen voor re-integratie. Dat is een behoorlijke opgave. Wat gaat het SZW hieraan veranderen?

Mkb-verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een mkb-verzuim-ontzorgverzekering die hen zal ontlasten. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.

Transparantie

De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).

Experimenten

Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.

De bedrijfsarts

Ook wordt per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.

Tegemoetkoming

Als laatste geeft het SZW een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

Keuzekaart

Ook is er een keuzekaart met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.Bron: CM

Externe links:
Loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker vanaf 1 januari 2020

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken