Wijkgericht beleid moet de effecten voor bewoners vooropstellen. Een lange adem en een samenhangend pakket aan investeringen in mensen, wijkvoorzieningen en woningen zijn nodig om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken structureel te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van Platform31 naar de ontwikkeling van elf kwetsbare wijken.

Gemeenten en het Rijk bezinnen zich op een actievere inzet op de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken. De afgelopen jaren is het rijksbeleid voor wonen en sociaal domein ingrijpend veranderd. Samen met de economische crisis had dit een negatieve invloed op de leefbaarheid van kwetsbare wijken.

Lees hieronder verder.Bron: Platform 31

Externe links:
Mensgericht beleid nodig voor verbetering leefbaarheid kwetsbare wijken
Wijk in zicht

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken