Per 1 januari 2020 zijn de verwijsafspraken voor geestelijke gezondheidszorg gewijzigd. Deze afspraken zouden er toe moeten leiden dat er minder vaak een beroep wordt gedaan op de huisarts om een verwijzing naar de ggz te herhalen.

De afspraken zijn gemaakt in het kader van ‘Ontregel de zorg’ en zijn bedoeld om de administratieve lasten voor ggz-behandelaars te verlagen. Ook zou de druk op de huisarts hierdoor moeten verminderen.

Lees hieronder verder.Bron: LHV

Externe links:
Minder verwijzingen van huisartsen nodig door afspraken in de ggz

Downloads:
Verwijsafspraken Geestelijke gezondheidszorg

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken