De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het SCP ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken. Niet alle wijkverschillen hangen echter samen met dergelijke kenmerken en dit vraagt om nader onderzoek.

Dit blijkt uit de onlangs verschenen publicatie Jeugdhulp in de wijk. Verder zijn de onderzoeksuitkomsten beschikbaar in een drietal interactieve kaarten over de mate van gebruik (het percentage van de jongeren) van jeugdhulp zonder verblijf in 2017: werkelijk, verwacht op basis van het model en het verschil daartussen.

Lees hieronder verder.Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Externe links:
Model op wijkniveau biedt inzicht in grote verschillen gebruik jeugdhulp zonder verblijf
Digitale kaarten jeugdhulp in de wijk

Downloads:
Jeugdhulp in de wijk

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken