Duurzaamheid is een speerpunt voor zorginstellingen in Nederland. Dit blijkt uit de Bouwkostennota 2020 die vrijdag 15 november 2019 gepresenteerd werd tijdens het ‘Symposium over Verduurzaming van zorgvastgoed’. Dit symposium werd georganiseerd door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ).

Duurzaamheid meer dan energiebesparing

Duurzaamheid binnen de zorgsector behelst veel meer dan het terugdringen van energiekosten. Daarom is er aandacht gegeven aan enkele voorbeelden met focus op de betekenis van de gebouwde omgeving voor de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Naast ziekenhuizen is er inbreng vanuit de care: Altrecht als GGZ-instelling en de Argos Zorggroep. ActiZ heeft eerder al diverse voorbeelden gepubliceerd.

Kengetallen  in samenhang geactualseerd

De kengetallen in de bouwkostennota zijn op grond van deze ontwikkelingen rond duurzaamheid (klimaatakkoord en Green deal) geactualiseerd. Naast aandacht voor de conjuncturele en technische ontwikkelingen.

De eerste Bouwkostennota werd in 2014 gepubliceerd. Dit betrof een handreiking voor beslissers en toezichthouders in de cure en care met de bedoeling hen van dienst te zijn bij het nemen van majeure investeringsbesluiten. In 2017 werden de getallen geactualiseerd en gerelateerd aan de gewijzigde inzichten bij zorghuisvesting.Bron: ActiZ

Externe links:
Nieuwe bouwkostennota met aandacht voor duurzaamheid

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken