Op 23 juni heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor gegevensaanlevering verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

Eerder was, vanwege de huidige situatie, de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. De Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgverzekeraars Nederland, ActiZ, ZorgthuisNL, V&VN en Verenso) heeft nu in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen besloten tot de nieuwe deadline van 1 november 2020. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019: 1 november

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken